Het wijzigen van een factuuradres en contactgegevens kan eenvoudig gedaan worden door gebruikers met een Admin account binnen DistaRoom. Onder company settings en dan information kunnen gegevens als bedrijfsnaam, adresgegevens en contactgegevens beheerd worden.Vul de gegevens in in de invoervelden en druk op de groene 'update' knop. De gegevens zijn nu gewijzigd waardoor jouw facturen op de juiste manier binnen komen en voorzien zijn van de juiste informatie.